За Симпозиумот

Почитувани колеги и пријатели,

Во име на Македонско педијатриско респираторно здружение (МПРЗ) имаме голема чест и задоволство да ве поканиме на прв Симпозиум со работен наслов “Хронична кашлица кај деца и асоцирани болести”, кој ќе се одржи од 5-7.05.2023 год. во хотел Дрим, Струга, Северна Македонија.

Хроничната кашлица кај деца може да биде симптом на многу сериозни состојби и компликации со можни трајни последици, и затоа е важно на време да бидат препознаени.
Главна цел е да се дијагностицира болеста или состојбата и да се препознаат факторите на ризик. Токму заради тоа е одбрана како главна тема на Симпозиумот каде ќе презентираат врвни предавачи од странство и Северна Македонија, ќе ги изнесат своите искуства и ставови во дијгностика и лечење на бројни патолошки состојби кои
можат да бидат причина за кашлица кај децата.
Темите кои ќе бидат опфатени за време на Симпозиумот се
1. ЦФ/ТБЦ
2. Алергологија
3. Пулмологија
4. Респираторни инфекции
5. Пореметување во дишење
6. Микробиологија / антибиотици
7. Исхрана/пробиотици
8. Хирургија/ОРЛ
Симпозиумот е наменет за специјалисти и специјализанти по педијатрија, субспецијалисти по пулмологија, семејни доктори и доктори на школска медицина, микробиолози, хирурзи, ОРЛ специјалисти и други.
Воедно, овој Симпозиум ќе ви биде и можност за воспоставување нови професионални контакти и пријателства.
Симпозиумот е акредитиран од страна на Лекарска комора на С.Македонија (ЛКСМ) и Македонско лекарско друштво (МЛД).
Се надеваме дека Вашето присуство и професионалниот интерес за новините, ќе придонесат за успешна реализација на планираните активности.

Ви посакуваме успешен Симпозиум.

Со почит,
Проф.др.Татјана Јаќовска
Председател на Македонско педијатриско респираторно здружение(МПРЗ)